• 20 maart 2020

De afgelopen dagen krijgen wij regelmatig vragen van klanten die al een woning gekocht- of verkocht hebben. De meest gestelde vragen gaan over de daadwerkelijke overdracht van de woning. Wat als Nederland in een Lock- down situatie terecht komt. Gaat mijn overdracht dan wel door? Wat als ik, of de (ver)koper ziek is of in quarantaine zit waardoor hij of zij niet kan tekenen? Blijven notariskantoren wel open?

Ook voor ons kantoor is deze uitzonderlijke situatie nieuw en wij kunnen helaas geen duidelijke antwoorden geven op de vragen. Wat wij wel kunnen is al onze ervaring en expertise inzetten om u hoe dan ook zo goed mogelijk te helpen wanneer zaken anders lopen dan gepland. Wat zijn uw rechten, wat zijn uw plichten, wanneer is iets redelijk of onredelijk, wij blijven u adviseren! 

Hieronder een overzicht van de meest gestelde vragen;

Zijn notariskantoren open?
De meeste notariskantoren zijn gewoon open. Notarissen hebben van de wetgever een ministerieplicht gekregen. Dit houdt in dat zij verplicht zijn diensten te verlenen.

Zitten wij dan met zijn allen aan één tafel? Wat doet de notaris als het voor mij fysiek onmogelijk is de akte bij de notaris te ondertekenen?
De akte kan dan worden gepasseerd zonder dat de betreffende persoon de akte daadwerkelijk ondertekent. Hiervan moet de notaris dan wel melding maken in de akte. De notaris moet ook zeker weten dat de klant zich kan vinden in de inhoud van de akte en dat hij in staat is zijn wil vrij te bepalen.
Indien mogelijk kan de notaris dat via audio- of videoverbinding vaststellen, maar dat zou ook schriftelijk of via e-mail kunnen. In elk geval moet de notaris in het dossier vastleggen dat hij heeft vastgesteld dat de klant zich in de inhoud kan vinden en dat hij in staat was zijn vrije wil te bepalen. De beoordeling hoe in welke situatie te handelen en hoe dat in het dossier kan worden vastgelegd, hangt natuurlijk af van de omstandigheden van het geval.

Hoe werkt het dan met de sleuteloverdracht?
Voor de overdracht bij de notaris wordt de woning geïnspecteerd. Deze inspectie wordt ingepland met een medewerker van Meer makelaar en deze gaat samen met één van de kopers door de woning. Verkoper wacht buiten en indien nodig vindt buiten overleg plaats. De makelaar maakt foto’s van de meterstanden en vult deze in op een inspectierapport. Deze wordt direct naar koper en verkoper gemaild. Wanneer verkoper de woning afgesloten heeft neemt de makelaar de sleutels mee naar kantoor. Wanneer koper terug is van de overdracht bij de notaris kunnen de sleutels bij de makelaar opgehaald worden.

Wat gebeurt er wanneer Nederland in Lock down gaat?
Dit is voor ons ook nieuw. Wanneer banken geen geldtransacties meer uitvoeren en notarissen toch dicht moeten, dan zal de uitvoering van de overeenkomst opgeschort worden. Afhankelijk van het aantal dagen dat de overdracht opgeschort wordt zullen er aanvullende afspraken gemaakt moeten worden.
Voor huiseigenaren is het belangrijk te controleren of de opstalverzekering doorloopt. Zolang er niet getekend is bij de notaris blijft het risico van de woning bij de verkoper! 

Het zijn moeilijke en onzekere tijden, gezond blijven is nu het belangrijkste! 

Deel dit artikel
Terug naar overzicht
Delen